钱惟演 吴越钱氏庆系谱序钱惟演 吴越钱氏庆系谱序

钱氏之先出于少典,少典生黄帝,黄帝生昌意,昌意生颛顼(zhuanxu),颛顼生偁(cheng),偁生老童,老童生重黎,重黎生吴回,吴回生陆终。陆终第三子曰籛铿(jiankeng),封于彭城是为商伯。世本云(即史称)彭祖是也。为殷之守藏吏,至周为柱下吏(史),享寿长八百岁,生子五十四人。第二十八子曰孚,为周文王师,官于钱府上士,因父名而称钱氏,为受姓之始也。自孚公凡四十二世,生林公,汉平帝元始三年为乌程长。自林公七世,生让公,乃江东第一代之祖也,仕后汉至征东大将军、广陵相、徐兖二州刺史,封富春侯,谥曰哀。见先贤传。让公生四子,第二子曰京,为后汉高密太守,生五子。第二子曰宝,仕吴为前军司马、越骑校尉。生二子,幼曰睦,为吴黄门侍郎,东郡太守,生三子。长曰秀,仕吴至太常。生二子,长曰广,西晋初察孝廉,终于扬威将军、江州刺史。生四子,次曰弥,仕晋为大司农。生四子,长曰玮,字瑞英,仕晋为左中郎将。生五子,第四子曰兴德,为晋乐平令、关内侯。生三子,次曰伯仁,仕梁为员外散骑侍郎。有女为陈景帝后,即陈高祖之母也。追封临川王。(伯仁)生五子,长曰肃之,为邵陵王府文学。生二子,长曰道始,为陈东阳太守。生六子,各居潮头,谓之湖头六宅。六宅者,东西南北上下是也。(道始)第六子曰智昌,是为下宅祖,官至宣城太守。生二子,长曰献,仕隋为殿中将军,卒于唐贞观十九年。生三子,长曰元修,唐风仪(仪凤)中为本郡太守。生二子,长曰孝景,移居于安国里(今临安县境内),号曰茅山祖。孝憬生崇公,崇公宣州、旌德县令,累赠吏部尚书,公讳沛。尚书公生太尉讳宙,太尉公生太师公讳宽,即尚父之父也。自此而上,尚父武肃王所撰大宗谱书之详矣,仍亲自制序,别为一图。今庆系所载,始于武肃王者。尊大功,正世统也。粤若我家世济勋业,上尊朝廷,下安黎民,戡定祸乱,保有封疆,德积仁深,枝繁叶茂。武肃王有子三十人,文穆王袭国,别为王者一人,兼钩衡者六人,建旌钺者四人,尚公主者二人,其余多至大将军·二千石者。文穆王有子十人,世谓之十房。忠献王及忠逊王、忠懿王袭国,二升台铉,四分节制,四为刺史,是皆命之于朝。忠懿王有子九人,一封王爵,二领藩镇,三团练使,一刺史。今惟演与惟济又忝文武之任,皆庆善之所属也。其余诸房子孙,在国中为官者,常数百人;不为官者,谓之孙侄班,以属尊而年长者,谓之班首,设宗籍以主之,赐别第以居之;日一参谒,宴劳赏赉,极其丰腆。郡守府属有阙,则随才而补之。子之始生必有籍,籍则廪给之。忠懿王归宋,奏名于有司,近三千人,诏许文武自择其官,于是佩印缓而侍轩墀者,迨及其半;其余不愿仕者,忠懿王又分以俸禄,如国中之制,俾安居于京师,凡十余年。昔唐室丧乱,天下分割,传袭世纪,凡十余姓,有自建年号不尊王命者,及海宇混一,而子孙仅存,惟钱氏。中原未定,则奉正朔,而修贡赋,真人既出,则献版图,而归有司。太祖太宗尝申誓于山河,许永保其富贵,真宗嗣位,第一郊礼,泊(ji)东封泰山,恩诏独念钱氏。至亲近属,未食禄者收录之,至亲者忠懿王之孙及曾孙是也,近属者所谓十房是也。诏下,共得官二十余人。当时天下言忠孝盛大,惟钱氏一族焉。信为善之报不虚也。今子孙服朱紫升国籍者众矣,修文艺取科名者多矣!何年祀之愈深,而发祥之弥远。尝虑岁序攸邀,后世不知分房之源,故撰庆系谱,复画为图,支分脉引,自上而下,祖宗相承,昭穆有序。其界则彰以五采,用像五行之正色也。取其相生,无休绝之义也。题五王官位,独用朱,余皆用墨,仍各于名下注其官秩。见存者亦用朱,已往者盖墨,皆别之也。噫!我家贤俊间出,功名灿然,具在国史,此不复述。然其中不才者有之,不学者有之,惟忠惟孝,则人人皆守其规,未尝少衰,昔王谢之族,甚少有勋庸,崔卢之家,惟矜阀阅,以今况古,岂有惭德,翼兹传宝,永示来叶。初武肃王着大宗谱,去今一百余年,且四世矣。惟演继而录之,复不知几世几年,有能嗣其事者,当属之后贤云耳。大宋天圣五年(1027年)八月十五日,推诚保顺宣德翅戴功臣太保大将军节度邮州管内观察处置等使开府仪同三司检校太传同中书门下平章事行廊州刺史上柱国。彭城郡王开国公食邑九千七百户,食实封九千三百户。

曾孙 演序


上述内容为转载或编者观点,不代表本站意见,不承担任何法律责任。如侵权请联系删除。

锦秋文谱

锦秋文谱

扫一扫关注

锦秋修家谱

锦秋修家谱

扫一扫关注

扫一扫,手机访问

扫一扫,关注我们